24 มกราคม 2567✨ คุณพรทิพย์พา เตมียกุล ผู้อำนวยการสายงานบริการ 3 บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด พร้อมคณะ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ นันทชัย ทองแป้น คณบดี วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2567 พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

ในการวิจัยและพัฒนาระบบการสอบเทียบและทดสอบ เครื่องมือวัดทางการแพทย์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ไปยังหน่วยงานและบุคลากรด้านการแพทย์ทั่วประเทศ

#TPACalibration

――――――――――――――――

Tell. 02-7173000 ต่อ 82

E-Mail : [email protected]

Line : @tpaca

Tags

Recent Posts