เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ และคุณพรทิพย์พา เตมียกุล ผู้อำนวยการสายงานบริการ 3 บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ดังนี้ Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติประเทศเยอรมนี ,Uzbek National Institute of Metrology (UzNIM) : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติประเทศอุซเบกิสถาน และ National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติประเทศไทย

ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องมือวัดห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมการอบรม ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พร้อมหารือแนวทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนาคุณภาพและความแม่นยำด้านการสอบเทียบเครื่องมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการ ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลอย่างมืออาชีพ

#TPACalibration #PTB #UzNIM #NIMT

Tags