สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นำทีมโดย คุณพรทิพย์พา เตมียกุล ผู้อำนวยการสายงานบริการ 3 พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ ให้การต้อนรับทีมผู้ตรวจประเมิน จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010″ Proficiency Testing Provider (PTP) 


ชื่อผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
: ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สถานที่ตั้ง    
: เลขที่ 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขใบรับรองระบบงานที่     
: ทดสอบความชำนาญ – 0032

มาตรฐาน            
: ISO/IEC 17043 : 2010
https://www.tpa.or.th/news.php?id=2302

ติดตามข้อมูลข่าวสาร การให้บริการทดสอบความชำนาญ ได้ที่นี่

Tags