✅เพื่อนที่เคียงข้างทุกอุตสาหกรรม

✅เพื่อนที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยของงานสอบเทียบ

สายงานบริการ 3 บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด นำทีมโดยคุณภาลิณี ปราบภัยพาล ผู้จัดการแผนกสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และวิทยากร โดย คุณวัลลภ ลาภเกิน หัวหน้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ ร่วมจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องมือวัด Digital Thermometer with sensor (DTM) และการอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงาน”

โดยจัดบรรยายให้กับลูกค้าที่ใช้บริการสอบเทียบเครื่องมือกับ ส.ส.ท เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ในการนำไปประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัด ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการอ่านค่าจากใบรายงานผลการสอบเทียบของ ส.ส.ท. เพื่อความชัดเจน และสามารถตีความใบรายงานผลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น✨

# ส.ส.ท. บริการสอบเทียบ พร้อมให้คำปรึกษาด้านวิชาการ#

### สอบเทียบพร้อมตัดสินผลตามเกณฑ์ลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ ####

#### มีบริการรับ-ส่งเครื่องมือ ####

――――――――――――――――

Tel. 02-7173000 ต่อ 82

E-Mail : [email protected]

Line : @tpacal

Tags