หมายเลขใบรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ -0032

*ได้รับการรับรอง ISO/IEC17043

ห้องปฏิบัติการอ้างอิง : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงาน : คุณพิริยา กระต่ายทอง

e-mail : [email protected]

Tel : 02 717 3000 ต่อ 106

Category
Tags