สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)

จัดตั้งศูนย์บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ดังนี้

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2526 โดยให้บริการสอบเทียบ/ปรับเทียบ เครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นเครื่องวัดไฟฟ้า(Electrical) เครื่องวัดความยาว(Dimension) เครื่องชั่งน้ำหนัก(Balance) ตุ้มน้ำหนัก(Mass) เครื่องวัดความดันและสุญญากาศ(Pressure) เครื่องวัดแรงบิด(Torque) เครื่องวัดอุณหภูมิ(Temperature) และเครื่องวัดแสงสว่าง(Lux meter) โดยมีผลงานที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจกว่า 40 ปี และได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน มอก.17025 โดย เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองมากสาขาที่สุดในประเทศไทย

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ (เช่น pH Meter, Conductivity Meter, Volumetric Glassware, Spectrophotometer, Centrifuge), เครื่องวัดความชื้น และเครื่องมือแพทย์ (NIBP Simulator, Infusion Devices Analyzer, Blood Pressure Analyzer, Defibrillator Analyzer, Infrared Ear Thermometer, etc.) เพื่อเพิ่มสะดวกสำหรับลูกค้า จึงมีการให้บริการสอบเทียบนอกสถานที่ เครื่องมือวัดด้านเคมี (pH meter, Spectrophotometer meter และ Centrifuge) ด้านอุณหภูมิ (Oven, Incubator, Freezer, Refrigerator, Chamber) เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน และเครื่องมือแพทย์ สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องมือได้ โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ที่มีความชำนาญและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน โดยเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองเป็นรายแรกในประเทศไทย