ส.ส.ท. กับความสำเร็จในการขอการรับรองระบบงาน “ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043”

ส.ส.ท. กับความสำเร็จในการขอการรับรองระบบงาน “ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ
ห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043” พร้อมเดินหน้า ขับเคลื่อนขยายขอบข่ายการให้บริการ
ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ  มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล
ส.ส.ท. กับความสำเร็จในการขอการรับรองระบบงาน “ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043”
สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กับความสำเร็จในการยื่นขอการรับรองระบบงาน
“ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 ”
Proficiency Testing Provider (PTP)   จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
พร้อมเดินหน้า ขับเคลื่อนขยายขอบข่ายการให้บริการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
เพื่อรอบรับความต้องการและครอบคลุมสาขางานสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ
ในการยืนยันความสามารถห้องปฏิบัติการ ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ส.ส.ท. กับความสำเร็จในการขอการรับรองระบบงาน “ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043”
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โดย ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธ์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นตัวแทนรับมอบใบรับรอง
ชื่อผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

: ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สถานที่ตั้ง

: เลขที่ 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเลขใบรับรองระบบงานที่

: ทดสอบความชำนาญ – 0032

มาตรฐาน

: ISO/IEC 17043 : 2010

https://bla.dss.go.th/index.php/th/gallery/news/129-news_ceremony2023.html


Posted

in

by

Tags: