8 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นำโดย อาจารย์เอกราช เจริญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะอาจารย์แผนกเครื่องมือวัดฯ และแผนกเทคนิคการผลิต จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (Thai-Austrian Technical College) ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือวัด โดย คุณพรทิพย์พา เตมียกุล ผู้อำนวยการ สายงานบริการ […]
รับประกันระยะเวลาส่งมอบ LEAD TIME 10 วัน!!!! ส.ส.ท. เปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือระดับทุติยภูมิ (Secondary level) โดยห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก สมอ.(TISI)      ไม่ต้องรอนานอีกต่อไป!!!!!   เพราะระยะเวลาสอบเทียบเพียง 10 วัน*เท่านั้น (*ไม่รวมปรับเทียบ […]
เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่สามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าและแสดงผลเป็นตัวเลขบนหน้าจอจะสามารถวัดออกมาได้หลายฟังก์ชั่น เช่น DC Voltage, AC Voltage, DC Current, AC Current และ Resistance เป็นต้น ประเภทของ ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ มี 3 ประเภทดังนี้ มั่นใจได้ยังไงว่า การสอบเทียบมีความน่าเชื่อถือ….. […]
วันนี้ บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด (ส.ส.ท.) ขอพามารู้จักกับ เครื่องมือวัด Lux Meter ที่ใช้วัดความส่องสว่าง Lux Meter คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ  คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความส่องสว่าง เช่น ในพื้นการทำงาน อาคารสถานที่ หรือจุดที่ควรระวังในเรื่องแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   Lux Meter มีกี่ประเภท  มี […]
รับ Code ส่วนลด 300 บาท  ___รับวันนี้ ใช้ได้ถึงปีหน้าไปเล้ย___ เมื่อส่งเครื่องมือสอบเทียบที่ ส.ส.ท. ที่กำหนดดังนี้ #เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ส.ส.ท. กำหนด เงื่อนไขการใช้ รหัสส่วนลด (CODE) 1. สามารถใช้กับ 1 ใบขอรับบริการ […]
เราจะไม่หยุดพัฒนา  ระบบการวัดที่มุ่งสู่การสอบเทียบ ระดับทุติยภูมิ (secondary level) และการพัฒนาการประเมินค่าความไม่แน่นอนสำหรับการประเมิน CMC ที่ดีและเหมาะสมกับเครื่องมือมากที่สุด สายงานบริการ 3 : บริการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  ฝ่ายบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า ได้จัดทำโครงการพัฒนาการประเมินความไม่แน่นอนจากการสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ด้วยการฝึกอบรมการ In-house Training […]