ข้อมูลผู้แทนนำเสนอบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีซีที อินสตรูเม้นท์ จำกัด รหัสหน่วยงาน 16797 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135558005245 วันที่เริ่มเป็นตัวแทน 8 กรกฎาคม 2567 วันที่สิ้นสุดเป็นตัวแทน 31 กรกฎาคม 2568 สถานะตัวแทน Active […]
เครื่อง Pressure Transmitter มีความสำคัญในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการแพทย์ ที่ใช้งานเครื่อง Pressure Transmitter ในการวัดความดันให้เหมาะสมกับงานผลิต ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจในระบบความปลอดภัยและคุณภาพของกระบวนการที่จะต้องรักษาคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค Pressure Transmitter คืออะไร Pressure Transmitter […]
สอบเทียบพร้อมให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2> ส.ส.ท. รับจบทุกข้อสงสัย> ส.ส.ท. สอบเทียบและให้ความรู้วิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญ สายงานบริการ 3 บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด นำทีมโดยคุณภาลิณี ปราบภัยพาล ผู้จัดการแผนกสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และวิทยากร โดย คุณสุระ สุวรรณศรี หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมวล เครื่องชั่งและแรงบิด […]
กระดาษจำนวน 1 ตัน ต้องใช้ต้นไม้ถึง 17 ต้น และนอกจากนั้นยังใช้ทรัพยากรอื่นๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำ และพลังงานอื่นๆ อีกด้วยในการผลิตกระดาษ ส.ส.ท. จึงขอส่งเสริมนโยบาย “การลดใช้กระดาษ และลดคาร์บอน” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น โดยการรับใบรับรองผลการสอบเทียบใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate)ที่สามารถใช้งาน […]
สวัสดีปีใหม่ไทย ส.ส.ท. ขอมอบส่วนลดพิเศษสอบเทียบเครื่องมือวัด ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 เพียงเข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการของ ส.ส.ท. ดังต่อไปนี้ ระยะเวลาการใช้งานส่วนลด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้ เงื่อนไขการรับส่วนลดพิเศษสอบเทียบเครื่องมือวัด ขั้นที่ 1 […]
1.การสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Link  Download เอกสารใบสมัคร >> ใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ส่งเอกสารใบสมัครกลับมาได้ที่   >> [email protected] 2. ยืนยันการเข้าร่วมโปรแกรม ยืนยันการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญและทำสัญญาข้อตกลงร่วมรักษาความลับ วิธีการชำระเงิน 1.ชำระโดยเงินสด 2. ชำระโดยเช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม “ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) […]
หมายเลขใบรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ -0032 *ได้รับการรับรอง ISO/IEC17043 ห้องปฏิบัติการอ้างอิง : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เจ้าหน้าที่ประสานงาน : คุณพิริยา กระต่ายทอง e-mail : [email protected] Tel : 02 […]
ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน คำแนะนำ ติชม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานบริการของการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทาง โทรศัพท์ 0-2717-3000 e-mail : [email protected] หรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษร มาที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) […]
ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการของผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ สามารถยื่นความจำนงในการอุทธรณ์การประเมินผลภายใน 30 วันหลังจากได้รับผลการทดสอบความชำนาญฉบับสมบูรณ์ โดยการ ส่งอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรถึง ผู้อำนวยการสมาคม ส่งมาที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 เมื่อได้รับการอุทธรณ์แล้ว คณะกรรมการอุทธรณ์จะทำการประเมินและตรวจสอบโดย […]
เพื่อนที่เคียงข้างทุกอุตสาหกรรม เพื่อนที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยของงานสอบเทียบ สายงานบริการ 3 บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด นำทีมโดยคุณภาลิณี ปราบภัยพาล ผู้จัดการแผนกสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และวิทยากร โดย คุณวัลลภ ลาภเกิน หัวหน้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ ร่วมจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องมือวัด Digital Thermometer with sensor […]