พร้อมเดินหน้า ขับเคลื่อนขยายขอบข่ายการให้บริการ ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ  มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กับความสำเร็จในการยื่นขอการรับรองระบบงาน “ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 ” Proficiency Testing Provider […]
ส.ส.ท. กับความสำเร็จในการขอการรับรองระบบงาน “ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043” พร้อมเดินหน้า ขับเคลื่อนขยายขอบข่ายการให้บริการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ  มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กับความสำเร็จในการยื่นขอการรับรองระบบงาน “ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 ” […]
ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโปรแกรม ฯตามแผนการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 แล้ววันนี้ ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ยืนยันความสามารถบุคลากร ประกอบการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รายละเอียดตามลิ้งค์   https://forms.gle/hjTy2hqfAQAw8P5s6 แผนการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 1. Micrometer Caliper for external […]
ตามมาตรฐาน OIML R-76-1:2006 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ผู้ผลิตเครื่องชั่งใช้อ้างอิงในการผลิตเครื่องชั่ง มีการแบ่งประเภทเครื่องชั่งไว้หลายประเภทตามการสภาพการใช้งาน ดังนี้ 1. Self-indicating instrument หมายถึงเครื่องชั่งที่เข้าสู่สภาวะสมดุลเองโดยผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องแทรกแซง เช่น Electronic Balance, Spring Balance เป็นตัน 2. Semi-self-indicating instrument หมายถึงเครื่องชั่งที่เข้าสู่สภาวะสมดุลเองหลายช่วงการวัดโดยผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้เปลี่ยนช่วงการวัด […]
วิดีโอแนะนำ สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด
ขั้นตอนชวนเพื่อนเพื่อ รับคูปองเงินสดสูงสุด 1000 บาท ขั้นตอนที่ 1 Scan QR code ชวนเพื่อน กรอกข้อมูลของผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำใน google form ขั้นตอนที่ 2 Download ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อนชวนเพื่อนมา TPA […]
27 ธันวาคม 2565 – ดร. สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พร้อมคณะ เข้าพบ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 และเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างองค์กร พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) […]