ขั้นตอนการขอรับการประเมิน

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขามวล :   https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/5162 )
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร ระดับ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขาปริมาตร :   https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/5185 )
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน ระดับ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขาความดัน :   https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/5181 )

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เป็นองค์กรมีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให้การรับรองในสาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 3

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน ระดับ 3

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร ระดับ 3

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขามวล :   https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/5162 )
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร ระดับ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขาปริมาตร :   https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/5185 )
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน ระดับ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขาความดัน :   https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/5181 )


ขั้นตอนที่ 2: สิ่งที่ต้องเตรียม

อกสารประกอบการยื่นคำขอ
– รูปถ่าย 1-2 นิ้ว (จำเป็น)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา) (จำเป็น)
– สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนา) (จำเป็น)

– ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติทำงาน (จำเป็น)
– หลักฐานแสดงการผ่านการอบรม/ใบรับรอง/ใบประกาศฯ (จำเป็น)
– หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน/หนังสือรับรองจากหน่วยสังกัด (จำเป็น)

– ผลงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี พิจารณาเป็นพิเศษ)
– บัตรนักศึกษา (ถ้ามี)

– หลักฐานชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ (ตามคุณวุฒิที่ท่านเลือก) (จำเป็น)

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB นามสกุลไฟล์ .jpeg, .jpg, .png, .pdf


ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ : 
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 3 ค่าสมัครสอบ 2500
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร ระดับ 3 ค่าสมัครสอบ 2500
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน ระดับ 3 ค่าสมัครสอบ 3000


ขั้นตอนที่ 3: การยื่นสมัครสอบ

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit.

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เป็นองค์กรมีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให้การรับรองในสาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 3
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน ระดับ 3
อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร ระดับ 3

ขั้นตอนการเข้ารับการประเมิน
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขามวล :    https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/5162 )
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร ระดับ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขาปริมาตร :    https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/5185 )
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน ระดับ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขาความดัน :    https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/5181 )

ขั้นตอนที่ 2: สิ่งที่ต้องเตรียม
เอกสารประกอบการยื่นคำขอ
– รูปถ่าย 1-2 นิ้ว (จำเป็น)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา) (จำเป็น)
– สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนา) (จำเป็น)

– ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติทำงาน (จำเป็น)
– หลักฐานแสดงการผ่านการอบรม/ใบรับรอง/ใบประกาศฯ (จำเป็น)
– หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน/หนังสือรับรองจากหน่วยสังกัด (จำเป็น)

– ผลงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี พิจารณาเป็นพิเศษ)
– บัตรนักศึกษา (ถ้ามี)

– หลักฐานชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ (ตามคุณวุฒิที่ท่านเลือก) (จำเป็น)
** หมายเหตุ – หากท่านชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว แต่ท่านไม่สามารถเข้ารับการประเมินในวันเวลาที่ได้แจ้งไว้แล้วนั้น ส.ส.ท.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB นามสกุลไฟล์ .jpeg, .jpg, .png, .pdf

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ : 
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 3 ค่าสมัครสอบ 2500
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร ระดับ 3 ค่าสมัครสอบ 2500
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน ระดับ 3 ค่าสมัครสอบ 3000

ขั้นตอนที่ 3: การยื่นสมัครสอบ

ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit.

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit.