บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

 1. สาขาไฟฟ้า
 2. สาขามิติ
 3. สาขามวล เครื่องชั่ง
 4. สาขาแรงบิด
 5. สาขาความดัน
 6. สาขาอุณหภูมิ

บริการสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

สอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

 1. Chemistry
 2. Volumetric
 3. Humidity

บริการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

รายการเครื่องมือที่เปิดให้บริการ
 1. Blood Pressure Simulator / NIBP Analyzer
 2. Electrical Safety Analyzer
 3. Infusion Pump, Syringe Pump
 4. Patient / ECG Simulator
 5. Fetal Simulator
 6. Multiparameter Simulator /Parameter Tester
 7. Parameter Tester
 8. SpO2 Analyzer / Pulse Oximeter Simulator
 9. Vital Signs Simulator
 10. Defibriilator Analyzer
 11. Gas Flow Analyzer
 12. Non-Invasive Blood Pressure Simulator / NIBP Analyzer
 13. ECG Simulator / EKG Simulator
 14. Fetal Simulator
 15. Multiparameter Simulator / Patient Simulator / ECG Patient Simulator
 16. Parameter Tester
 17. Vital Signs Simulator
 18. SpO2 Analyzer / Pulse Oximeter Simulator
 19. Infusion Device Analyzer / Tester
 20. Ultrasound Power Meter / Ultrasound Watt Meter
 21. Defibrillator Analyzer
 22. Defibrillator / Pacer / AED Defibrillator
 23. Spring Blood Collection Scale
 24. Electrical Safety Analyzer/ Tester
 25. Gas Flow Meter
 26. Analog Gas Flow Meter / Rota Meter
 27. Gas Flow Analyzer / Ventilator Tester
 28. Oxygen Analyzer
 29. Electro surgery Analyzer / Electrosurgical Analyzer
 30. Phototherapy Radiometer / Bili-Meter / IR radiance Radiometer
 31. Infusion Pump , Syringe Pump
 32. Clinical Thermometer
 33. ECG Recorder
 34. Mechanical Sphygmomanometer
 35. Digital Blood Pressure Monitor
 36. Infant Warmers
 37. IR Ear Thermometer
 38. Pacemaker
 39. Medical Suction Unit / Pump
 40. Blood Collection Scale / Mixer
 41. Plasma Thawing & Warming
 42. Vital Sings / Patient / Bedside Monitor
 43. Pulse Oximeter
 44. Oxygen Flow / Regulator
 45. Ventilator / Respirator
 46. Vacuum Regulator
 47. Spirometer
 48. ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือ
 49. Tourniquet ( เครื่องรัดห้ามเลือด )
 50. Gas Indicator ( เฉพาะ RIKEN KEIKI )
 51. Calibration Syringe / Test Syringe ( Syringe ใหญ่ )
 52. Phototherapy Unit ( โคมบน-โคมล่าง )


บริการสอบเทียบนอกสถานที่

สอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

 1. สาขาอุณหภูมิ
 2. สาขาความชื้นสัมพัทธ์
 3. สาขาเครื่องชั่งน้ำหนัก
 4. สาขาความดัน
 5. สาขาเครื่องมือห้องปฏิบัติการ