วันนี้ บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด (ส.ส.ท.) ขอพามารู้จักกับ เครื่องมือวัด Lux Meter ที่ใช้วัดความส่องสว่าง

Lux Meter คืออะไร ที่นี่มีคำตอ 

คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความส่องสว่าง เช่น ในพื้นการทำงาน อาคารสถานที่ หรือจุดที่ควรระวังในเรื่องแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

Lux Meter มีกี่ประเภท 

มี 2 ชนิดที่เป็น Digital และ Analog 

การดูแลรักษาหรือข้อควรระวัง 

1. ส่งสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังความถูกต้อง และความแม่นยำของเครื่องมือ 

2. เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรรี่ หากไม่มีการใช้งานเป็นประจำ ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง 

3. หมั่นตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรรี่ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่ควรใช้งานหากเครื่องแสดงสถานะ Low Battery 

4. จุดเชื่อมต่อ (connector) และสาย sensor ควรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักหรืองอ  

5. หมั่นทำความสะอาด ตัวรับแสง Photo Sensor    

6. หลีกเลี่ยงการสัมผัส Photo Sensor   ด้วยมือเปล่า และไม่ควรใช้แอลกอล์ฮอลทำความสะอาด อาจทำให้ Photo Sensor เสียหายได้ ซึ่งส่งผลค่าที่วัดได้ 

7. ในการจัดเก็บเครื่องมือควรมีอุปกรณ์ปิดหรือครอบ ตัวรับแสง Photo Sensor   และอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม 

✨ มั่นใจได้แน่นอนว่าสอบเทียบที่ ส.ส.ท. (TPA CALIBRATION SOLUTIONS) ท่านจะได้รับ

📌 ความเชี่ยวชาญที่ไม่ธรรมดาของทีมงานสอบเทียบ

📌 การสอบเทียบที่ยึดหลัก📌ความเป็นกลาง📌 เป็นสำคัญ พร้อมกับความสามารถในการสอบกลับได้ ไปยังมาตรฐานแห่งชาติ

ข้อมูลสนับสนุนจาก คุณนิวัฒน์ นิทัศน์ เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครืองมือวัดด้านแสง (ส.ส.ท.)

Tags