เกี่ยวกับเรา

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2526 โดยให้บริการสอบเทียบ/ปรับเทียบ เครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นเครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดความยาว เครื่องชั่งน้ำหนัก ตุ้มน้ำหนัก เครื่องวัดความดันและสุญญากาศ เครื่องวัดแรงบิด เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดแสงสว่าง โดยมีผลงานที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจกว่า 41 ปี และได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน มอก.17025 โดย เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองมากสาขาที่สุดในประเทศไทย

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามกลุ่มธุรกิจ

Our Services

อุตสาหกรรม

ห้องปฏิบัติการ

ขอบข่ายการบริการ

pH Meter, Conductivity Meter, Volumetric Glassware, Spectrophotometer, Centrifuge, NIBP Simulator, Infusion Devices Analyzer, Blood Pressure Analyzer, Defibrillator Analyzer, Infrared Ear Thermometer, pH meter, Spectrophotometer, Centrifuge, Oven, Incubator, Freezer, Refrigerator, Chamber

          บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า,ความดัน, มวล, เครื่องชั่ง, แรงบิด, มิติ, แสง, อุณหภูมิและบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ ให้บริการสอบเทียบ เครื่องมือวิเคราะห์, ปริมาตร, เครื่องมือวัดด้านเคมี, เครื่องวัดความชื้น และเครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มสะดวกสำหรับลูกค้า จึงมีการให้บริการสอบเทียบนอกสถานที่ เครื่องมือวัดด้านเคมี ด้านอุณหภูมิ เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน และเครื่องมือแพทย์ สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องมือได้ โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ที่มีความชำนาญและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน โดยเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองเป็นรายแรกในประเทศไทย

ข้อมูลด้านอื่นๆ

Other information

หน่วยงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องมือวัดห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมการอบรม ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ และคุณพรทิพย์พา เตมียกุล ผู้อำนวยการสายงานบริการ 3 บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ดังนี้ Physikalisch-Technische ...

TPA CALIBRATION รับจบทุกข้อสงสัยงานสอบเทียบ

สอบเทียบพร้อมให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2> ส.ส.ท. รับจบทุกข้อสงสัย> ส.ส.ท. สอบเทียบและให้ความรู้วิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญ สายงานบริการ 3 บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด นำทีมโดยคุณภาลิณี ปราบภัยพาล ผู้จัดการแผนกสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และวิทยากร โดย คุณสุระ สุวรรณศรี หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมวล เครื่องชั่งและแรงบิด ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม>>

TPA CAL สาดส่วนลดพิเศษงานสอบเทียบสูงสุด 3,000 บาท

สวัสดีปีใหม่ไทย ส.ส.ท. ขอมอบส่วนลดพิเศษสอบเทียบเครื่องมือวัด ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 เพียงเข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการของ ส.ส.ท. ดังต่อไปนี้ TPQI: เข้าร่วมประเมินสมรรถนะบุคคล โดยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ BDS: ใช้บริการผ่านโครงการ BDS ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) PTP: ใช้บริการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ...

พิเศษสุด 2 เดือนสุดท้าย กับโปรโมชั่นสอบเทียบเครื่องมือ DMM 6.5 Digit, 8.5 Digit พร้อมรับส่วนลดพิเศษ 15% เฉพาะที่ ส.ส.ท. ‼

พิเศษสุด!! เหลือเพียง 2 เดือนสุดท้าย รับประกันระยะเวลาส่งมอบ LEAD TIME 10 วัน!!!! ส.ส.ท. เปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือระดับทุติยภูมิ (Secondary level) โดยห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก สมอ.(TISI) ไม่ต้องรอนานอีกต่อไป!!!!! ...

อัพเดทข่าวสารที่คุณไม่ควรพลาด
รับข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ จากเราก่อนใคร


Loading