สวัสดีปีใหม่ไทย ส.ส.ท. ขอมอบส่วนลดพิเศษสอบเทียบเครื่องมือวัด ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 เพียงเข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการของ ส.ส.ท. ดังต่อไปนี้

 1. TPQI: เข้าร่วมประเมินสมรรถนะบุคคล โดยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
 2. BDS: ใช้บริการผ่านโครงการ BDS ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
 3. PTP: ใช้บริการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
 4. Calibration Booking จองคิวสอบเทียบล่วงหน้า
 5. TPA Member :สมาชิก ส.ส.ท.

ระยะเวลาการใช้งานส่วนลด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2568

โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้ เงื่อนไขการรับส่วนลดพิเศษสอบเทียบเครื่องมือวัด

 1. ส่วนลดสอบเทียบเครื่องมือวัด มอบเฉพาะลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 1 ส่วนลด ต่อ 1 กิจกรรม
 2. ส่วนลดมีระดับขั้น 5 ระดับดังนี้
ขั้นที่ 1ยอดใช้บริการขั้นต่ำส่วนลดพิเศษที่ได้รับ
1ขั้นต่ำ 3,000 ขึ้นไป300 บาท
2ขั้นต่ำ 5,000 ขึ้นไป500 บาท
3ขั้นต่ำ 10,000 ขึ้นไป1,000 บาท
4ขั้นต่ำ 20,000 ขึ้นไป2,000 บาท
5ขั้นต่ำ 30,000 ขึ้นไป3,000 บาท

เงื่อนไขการใช้งานส่วนลดพิเศษสอบเทียบเครื่องมือวัด

 1. ส่วนลด 1 ระดับขั้น สามารถใช้กับ 1 ใบขอรับบริการ โดยมียอดขั้นต่ำตามระดับส่วนลดที่กำหนด
 2. สามารถใช้ส่วนลด ทุกสาขางานสอบเทียบ 1 ระดับขั้น ต่อ 1 ใบขอรับบริการ กรณีบริการสอบเทียบนอกสถานที่ ลดเฉพาะค่าสอบเทียบเครื่องมือเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น เดินทาง, ค่าที่พัก
 3. สามารถใช้งานร่วมกับส่วนลดอื่นๆที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้
 4. กรณีมีข้อวินิจฉัยการใช้ส่วนลด การตัดสินใจของ สมาคมฯ ถือเป็นที่สุด
 5. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้งาน รหัสส่วนลด

 1. แจ้งความประสงค์ต้องการใช้ส่วนลด พร้อมแสดงส่วนลดที่ได้รับ ต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าของสายงานบริการ 3 เพื่อตรวจสอบสถานะ
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และประวัติการใช้งานของส่วนลด หากเป็นส่วนลด ที่ถูกต้อง และสามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่จะคำนวณส่วนลดและแจ้งผลการคำนวณต่อลูกค้า
 3. หากมีการใช้งานร่วมกับส่วนลดอื่นๆ เจ้าหน้าที่จะคำนวณจากส่วนลดลำดับย่อย จนถึงส่วนลดตามสิทธิ์ของลูกค้า อาทิ ส่วนลดพิเศษ 300 บาท แล้วจึงคำนวณส่วนลดตามสิทธิ์ของลูกค้า
 4. เจ้าหน้าที่บันทึกประวัติการใช้งานส่วนลด เพื่อป้องกันการนำรหัสกลับมาใช้ใหม่

Tel. 02-7173000 ต่อ 82

e-mail : [email protected]

Line : @tpacal

Category
Tags