8 มกราคม 2567 คุณพรทิพย์พา เตมียกุล ผู้อำนวยการสายงานบริการ 3 บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด พร้อมคณะ เข้าพบ คุณสุพจน์ จินดารัตน์ Director, Biomedical Engineering บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดเพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2567 พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ในการพัฒนาระบบการวัดเครื่องมือวัดทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต ✨

#TPACalibration

――――――――――――――――

Tell. 02-7173000 ต่อ 82

E-Mail : [email protected]

Line : @tpacal

Tags

Recent Posts