สอบเทียบพร้อมให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2
> ส.ส.ท. รับจบทุกข้อสงสัย
> ส.ส.ท. สอบเทียบและให้ความรู้วิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญ

สายงานบริการ 3 บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด นำทีมโดยคุณภาลิณี ปราบภัยพาล ผู้จัดการแผนกสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และวิทยากร โดย คุณสุระ สุวรรณศรี หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมวล เครื่องชั่งและแรงบิด ร่วมจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องมือวัด ชนิดเครื่องชั่ง (Balance) และอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อนำไปใช้งาน”
โดยจัดบรรยายให้กับลูกค้าที่ใช้บริการสอบเทียบเครื่องมือกับ ส.ส.ท เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ในการนำไปประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัด ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการอ่านค่าจากใบรายงานผลการสอบเทียบของ ส.ส.ท. เพื่อความชัดเจน และสามารถตีความใบรายงานผลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

Tel. 02-7173000 ต่อ 82

e-mail : [email protected]

Line : @tpacal

Tags