1.การสมัครเข้าร่วมโปรแกรม

Link  Download เอกสารใบสมัคร >> ใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ

ส่งเอกสารใบสมัครกลับมาได้ที่   >> [email protected]

2. ยืนยันการเข้าร่วมโปรแกรม

ยืนยันการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญและทำสัญญาข้อตกลงร่วมรักษาความลับ

วิธีการชำระเงิน

1.ชำระโดยเงินสด

2. ชำระโดยเช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม “ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ” หรือ

“ Technology Promotion Assocation( Thailand-Japan) ”

3. ชำระผ่านธนาคาร ในนาม “ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ” หรือ

 “ Technology Promotion Assocation( Thailand-Japan) ” ประเภทบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43  เลขที่บัญชี     172-0-23923-3

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสุขุมวิท 45   เลขที่บัญชี     009-2-23325-3

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ   เลขที่บัญชี     064-1-11613-6

3. เอกสารที่ต้องได้รับก่อนรับชุดตัวอย่าง

ใบแจ้งรหัสห้องปฏิบัติการ

ใบแจ้งช่วงเวลารับ-ส่ง ชุดตัวอย่าง

ขั้นตอนปฏิบัติด้านเทคนิค (Technical Document)

Calibration Record and Uncertainty Record

4. การรับ-ส่งชุดตัวอย่าง

ผู้เข้าร่วมจะต้องมารับ-ส่งชุดตัวอย่างด้วยตนเอง ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 1  ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ ตามใบแจ้งช่วงเวลารับ-ส่งชุดตัวอย่าง 

เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและสภาพชุดตัวอย่าง

5. การรายงานผลการทดสอบความชำนาญ

รายงานฉบับสมบูรณ์  (Final Report) จัดส่งภายในระยะเวลากำหนดตามความเหมาะสมแต่ละโปรแกรม

เจ้าหน้าที่ประสานงาน : คุณพิริยา กระต่ายทอง

E-mail : [email protected]

Tel : 02-717-3000 Ext.106

Category
Tags