“สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัดกับทางสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา สมาคมฯพร้อมเคียงข้าง เป็นเพื่อร่วมทางส่งมอบความแม่นยำผ่านการสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ มุ่งสู่การแข่งขันระดับสากลอย่างยั่งยืน ” 👏

เพราะเรา คือ ผู้นำด้านการสอบเทียบ 👍

#TPACalibration

ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook TPACalibration

――――――――――――――――

Tel. 02-7173000 ต่อ 82

E-Mail : [email protected]

Line : @tpacal

Tags

Recent Posts