27 ธันวาคม 2565 – ดร. สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พร้อมคณะ เข้าพบ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 และเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างองค์กร พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Tags

Recent Posts