กระดาษจำนวน 1 ตัน ต้องใช้ต้นไม้ถึง 17 ต้น และนอกจากนั้นยังใช้ทรัพยากรอื่นๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำ และพลังงานอื่นๆ อีกด้วยในการผลิตกระดาษ

ส.ส.ท. จึงขอส่งเสริมนโยบาย “การลดใช้กระดาษ และลดคาร์บอน” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น โดยการรับใบรับรองผลการสอบเทียบใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate)
ที่สามารถใช้งาน และสอบย้อนกลับได้เหมือนกันทุกประการเช่นเดียวกับใบรับรองผลแบบกระดาษ

Tel. 02-7173000 ต่อ 82

e-mail : [email protected]

Line : @tpacal

Tags