Loading Events

« All Events

เปิดรับสมัครประเมินสมรรถนะบุคคลฯ สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 67

March 18 - June 30

CB-0347-A : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ส.ส.ท. เปิดรับสมัครประเมินสมรรถนะบุคคลฯ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 67
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขามวล ระดับ 3 :  https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/5162 )
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร ระดับ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขาปริมาตร ระดับ 3 :  https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/5185 )
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน ระดับ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขาความดัน ระดับ 3 :  https://tpqi-net.tpqi.go.th/qualifications/5181 )

สมัครขอเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ได้ที่

คลิกเลย >> https://forms.gle/KY6erugT8RHCb3Pc9

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ : 
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขามวล ระดับ 3  ค่าสมัครสอบ 2500
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาปริมาตร ระดับ 3  ค่าสมัครสอบ 2500
– อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน ระดับ 3  ค่าสมัครสอบ 3000

รายละเอียดวันสอบประเมินสมรรถนะบุคคลฯ
วันที่ : เสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2567
เวลา :  8:00 – 17:00 น.
สถานที่ : ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18

(กำหนดการจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลที่ท่านแจ้งไว้)

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ
– รูปถ่าย 1-2 นิ้ว (จำเป็น)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา) (จำเป็น)
– สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนา) (จำเป็น)

– ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติทำงาน (จำเป็น)
– หลักฐานแสดงการผ่านการอบรม/ใบรับรอง/ใบประกาศฯ (จำเป็น)
– หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน/หนังสือรับรองจากหน่วยสังกัด (จำเป็น)

– ผลงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี พิจารณาเป็นพิเศษ)
– บัตรนักศึกษา (ถ้ามี)

– หลักฐานชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ (ตามคุณวุฒิที่ท่านเลือก) (จำเป็น)
** หมายเหตุ – หากท่านชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว แต่ท่านไม่สามารถเข้ารับการประเมินในวันเวลาที่ได้แจ้งไว้แล้วนั้น ส.ส.ท.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB นามสกุลไฟล์ .jpeg, .jpg, .png, .pdf
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >  พัศธนัญ
E-mail :   [email protected]
Tel.  02-717-3000  Ext. 106
Line@ :   @TPACAL

Details

Start:
March 18
End:
June 30
Website:
https://forms.gle/KY6erugT8RHCb3Pc9

Organizer

Pastanan
Phone:
02-717-3000 #106
Email:
pastanan@tpacal.or.th