วัสดุของตุ้มน้ำหนัก (Mass material)

 1. เหล็กไร้สนิม (Stainless steel)
 2. เหล็กหล่อ (Cast Iron)
 3. ทองเหลือง (Brass)
 4. อลูมิเนียม (Aluminum)

มวลมาตรฐานหรือตุ้มน้ำหนักแบ่งออกเป็น 3 Class ตามมาตรฐาน OIML R111-1

 1. Class E
 2. Class F
 3. Class M

การดูแลรักษาและข้อควรระวัง

 1. ไม่สัมผัสตุ้มน้ำหนักด้วยมือเปล่า อาจก่อให้เกิดคราบและสนิมได้
 2. ควรมีกล่อง /บรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษา/ขณะเคลื่อนย้าย
 3. เก็บรักษาในสภาวะแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) ที่เหมาะสม
 4. ได้รับการสอบเทียบอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
 5. การทำความสะอาดตุ้มน้ำหนัก ควรใช้กระดาษที่ไม่เป็นขุย ใช้แปรงขนนุ่มในการปัดทำความสะอาด โดยใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำกลั่นบริสุทธิ์ในการทำความสะอาดคราบสกปรก
 6. ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกระแทกของตุ้มน้ำหนัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดรอยขีดข่วน หรือสึกหรอได้

Scope งานที่ ส.ส.ท. ทำได้

Weight (Class F1) >>> 1mg to 50 kg

Weight (Class F2,M1,M2,M3) >>> 1mg to 50 kg

กรณีตุ้มน้ำหนักที่มีพิกัดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน OIML R111-1 >>> 1mg to 50 kg

#TPACalibration

――――――――――――――――

Tel. 02-7173000 ต่อ 82

E-Mail : [email protected]

Line : @tpacal

Tags