ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน คำแนะนำ ติชม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานบริการของการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทาง

โทรศัพท์ 0-2717-3000

e-mail : [email protected]

หรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษร มาที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Category
Tags