เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโปรแกรม ฯตามแผนการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 แล้ววันนี้

ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สายงานบริการ 3

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโปรแกรม ฯตามแผนการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 แล้ววันนี้
  • ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
  • ยืนยันความสามารถบุคลากร
  • ประกอบการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
รายละเอียดตามลิ้งค์   https://forms.gle/hjTy2hqfAQAw8P5s6

แผนการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566

แผนการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566
1. Micrometer Caliper for external measurement
1. Micrometer Caliper for external measurement

2. Digital Caliper
2. Digital Caliper
3. Digital Multimeter 6.5 Digit

3. Digital Multimeter 6.5 Digit

4. Pressure Calibrator (Pneumatic)
4. Pressure Calibrator (Pneumatic)
5. Dry-Well / Dry Block

ส่งใบสมัคร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณพิริยา กระต่ายทอง (02) 717 3000 ต่อ 106

e-mail : [email protected]

Tags